2.8.16

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Ναύπλιο


Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπλιέων θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 4 Αυγούστου στις 7 μ.μ. στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1
Περί λήψης απόφασης για την έγκριση εκπόνησης μελέτης με απευθείας ανάθεση του έργου «Γήπεδο ποδοσφαίρου Προφήτη Ηλία (Νταμάρι) Δήμου Ναυπλιέων Αργολίδας –Εργασίες Αναβάθμισης

ΘΕΜΑ 2
Περί λήψης απόφασης για έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:«Ανάπλαση της οδού Καποδιστρίου και των παρόδων»

ΘΕΜΑ 3
Περί λήψης απόφασης για έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος

ΘΕΜΑ 4
Περί λήψης απόφασης για τη λήξη μίσθωσης ακινήτου που στεγάζει το ΚΕΠ 345 του Δήμου Ναυπλιέων

ΘΕΜΑ 5
Περί Τροποποίησης προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2016

ΘΕΜΑ 6
Περί λήψης απόφασης για έγκριση
α) Τεχνικής έκθεσης για την προμήθεια ειδών σήμανσης οδοποιίας έτους 2016
β) Της διάθεσης πίστωσης και της προμήθειας των ως άνω υλικών

ΘΕΜΑ 7
Περί λήψης απόφασης για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου «Επισκευή και κατασκευή νέων πεζοδρομίων και πλακοστρώσεων»

ΘΕΜΑ 8
Περί λήψης απόφασης για έγκριση του πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: Ανάπλαση στην περιοχή 2ης παρόδου της Μιχ. Ιατρού .

ΘΕΜΑ 9
Περί λήψης απόφασης για τροποποίηση προϋπολογισμού 2016 και έγκρισης εκτέλεσης της εργασίας :Διάνοιξη δρόμων σε περιαστικά δάση για λόγους πυροπροστασίας στις ΔΕ Νέας Τίρυνθας και Ναυπλίου

ΘΕΜΑ 10
Περί εγκρίσεως της διοργάνωσης «Πολιτιστικός Αύγουστος» & διάθεση σχετικής πίστωσης

ΘΕΜΑ 11
Περί λήψης απόφασης για διαγραφή οφειλών του Κανταρτζή Μιχαήλ

ΘΕΜΑ 12
Περί λήψης απόφασης για διαγραφή οφειλής της Βενετσάνου Αναστασίας
Περί εγκρίσεως συμμετοχής του Δήμου στις παραδοσιακές θρησκευτικές εορτές των ΤΚ & διάθεση σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 13 
Περί εγκρίσεως διοργάνωσης «της βραδιάς Χιώτη» & διάθεση σχετικής πίστωσης

ΘΕΜΑ 14 
Περί εγκρίσεως υποβολής πρότασης ένταξης πράξης με τίτλο «Παρεμβάσεις αναβάθμισης & εκσυγχρονισμού του ΤΡΙΑΝΟΝ»

ΘΕΜΑ 15 
Περί εγκρίσεως αναβάθμισης της ιστοσελίδας Nafplio –tour.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου