12.6.16

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νότιας Κυνουρίας


Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νότιας Κυνουρίας θα συνεδριάσει στο Δημοτικό κατάστημα Λεωνιδίου, την Τετάρτη 15 Ιουνίου και ώρα 18:30, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: 


Θέμα 1ο:  Περί της ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη για την ωρίμανση του έργου δικτύου άρδευσης κάμπου Πελετών Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020», συνολικής αμοιβής 6.000,00€. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος) 

Θέμα 2ο: Περί της τροποποίησης του άρθρου 4 «Διάρκεια», παρ 2, και του Παραρτήματος Ι «Βασικά Χαρακτηριστικά της Πράξης», παρ. Δ. «Προθεσμία Υλοποίησης Πράξης» της από 4-7-2011 προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Νότιας Κυνουρίας και της Αναπτυξιακής Πάρνωνα για την υλοποίηση της Πράξης «Αποχέτευση Λεωνιδίου & Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων» ενταγμένης στο Ε.Π. «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη». (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Θέμα 3ο: Περί της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Οστεοφυλάκιο Αγίας Αναστασίας Δ.Ε. Τυρού». (Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Μιχαήλ) 

Θέμα 4ο: Περί της λύσης της σύμβασης της μελέτης «Αποκατάσταση μετατροπή παλαιού Δημοτικού Σχολείου Τυρού σε Λαογραφικό Μουσείο Τσακωνιάς. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος) 

Θέμα 5ο: Περί της έγκρισης διενέργειας πολιτιστικής εκδήλωσης «Φεστιβάλ Τσακωνιάς – Μελιτζάzz Λεωνιδίου 2016». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Θέμα 6ο: Περί του καθορισμού των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τις ημέρες διενέργειας των εκδηλώσεων του φεστιβάλ Τσακωνιάς – μελιτζάzz 2016 στη Δ.Ε. Λεωνιδίου. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.) 

Θέμα 7ο: Περί του καθορισμού των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την διενέργεια του 4ου Τσακώνικου Δρόμου, στη Δ.Ε. Λεωνιδίου. (Εισηγητής: Μάνος Ηλίας) 

Θέμα 8ο: Περί της έγκρισης διοργάνωσης εκδηλώσεων εις μνήμη του Μακεδονομάχου «Καπετάν Φούφα», στο Πλατανάκι. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Θέμα 9ο: Επί αιτήσεως «Αρχείο της Τσακωνιάς» σχετικά με επιχορήγηση για την κάλυψη πολιτιστικών δραστηριοτήτων. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Θέμα 10ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για τη δημιουργία νέου απαραίτητου ΚΑ: 25-7412.201 με τίτλο: «Μελέτη αποχετευτικού Δήμου Λεωνιδίου», ποσού 12.300,00€ και της ανάλογης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος τρέχοντος έτους

Θέμα 11ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για τη ενίσχυση του υπάρχοντος ΚΑ 30-6262.020 με τίτλο: «Συντήρηση δασοαγροτικής οδοποιίας (πολιτική προστασία), με το ποσό των 2.000,00. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Θέμα 12ο: Περί της αναμόρφωσης προϋπολογισμού για την ενίσχυση του Κ.Α: 1328.09 του σκέλους των εσόδων με τίτλο: «Έσοδα για το έργο “Κέντρο προβολής της αγροτικής ιστορίας και των δρόμων της θάλασσας στην Ανατολική Πελοπόννησο” από το Ε.Π. Αντ. & Επ. του ΥΠΑΑΝ», με το ποσό των 448,70 € και την ισόποση ενίσχυση του ΚΑ: 61-7341.004 με τίτλο: «“Κέντρο προβολής της αγροτικής ιστορίας και των δρόμων της θάλασσας στην Ανατολική Πελοπόννησο” από το Ε.Π. Αντ. & Επ. του ΥΠΑΑΝ». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος) 

Θέμα 13ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για τη δημιουργία νέου Κ.Α με στοιχεία: 1699.009 και τίτλο: «Έσοδα από την κατάργηση του Νομικού Προσώπου Ο.Τ.Α. με την επωνυμία “Κοινοτική Βιβλιοθήκη Κοσμά”» με το ποσό των 8.795,59€ και την ισόποση ενίσχυση του Κ.Α: 00-6738.001 με τίτλο: «Χρηματοδότηση Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νότιας Κυνουρίας». (Εισηγητής: Τζοβάνης Δημήτριος)

Θέμα 14ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού α) για τη δημιουργία νέων ΚΑ στο σκέλος των εσόδων με στοιχεία 1421.001 με τίτλο «Έσοδα από Κληροδότημα Μαρίας Μώττη» και 1421.002 με τίτλο «Έσοδα από Κληροδότημα Μυροφόρας Κόμητα» και β) για τη δημιουργία νέων ΚΑ στο σκέλος των εξόδων με στοιχεία 00-6162.001 με τίτλο «Λοιπά έξοδα τρίτων (Κληροδότημα Μώττη)» και 00-6162.002 με τίτλο «Λοιπά έξοδα τρίτων (Κληροδότημα Μυροφόρας Κόμητα)». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Θέμα 15ο: Περί της ανανέωσης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Νότιας Κυνουρίας και του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων της περιοχής. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Θέμα 16ο: Επί αιτήσεως Κατσουράνη Ηλία του Παναγιώτη για παροχή ύδρευσης σε ακίνητο εκτός οικισμού στη θέση «Λίνα» της Τ.Κ. Πελετών. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.) 

Θέμα 17ο: Περί της έγκρισης ηλεκτροδότησης τριών (3) πίλαρ σε κοινόχρηστους Δημοτικούς χώρους. (Εισηγητής: Διαμαντής Κωνσταντίνος) 

Θέμα 18ο: Περί της επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων. (Εισηγητής: Διαμαντής Κωνσταντίνος)

Θέμα 19ο: Επί αιτήσεως Νίκια Δημητρίου του Γεωργίου σχετικά με την κατανάλωση νερού ύδρευσης Β τετραμήνου 2012 στη Τ.Κ. Κοσμά. (Εισηγητής: Διαμαντής Κωνσταντίνος) 

Θέμα 20ο: Περί της χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος του Νικήτα Εγγλέζου του Γεωργίου στη Τ.Κ. Σαπουνακαίικων. (Εισηγητής: Διαμαντής Κωνσταντίνος)


“Γίνε εξερευνητής του κόσμου” και στην… Τρίπολη!


Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Τρίπολης θα συμμετάσχει στην Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης και Δημιουργικότητας 2016 που διοργανώνεται από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, με θέμα “Γίνε εξερευνητής του κόσμου”, και θα πραγματοποιηθεί το διάστημα από 15 Ιουνίου έως 15 Σεπτεμβρίου 2016 σε 125 Βιβλιοθήκες ταυτόχρονα σε όλη την Ελλάδα.

Για να δηλώσετε συμμετοχή στα καλοκαιρινά προγράμματα μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 2710224238 ή στο mail της Βιβλιοθήκης: mail@vivl-tripol.ark.sch.gr έως και την Τετάρτη 15-6-2016 και ώρα 10:00-12:00.

Υπεύθυνη συντονισμού της Καλοκαιρινής Εκστρατείας 2016: Πένυ Λιακοπούλου

Πληροφορίες: www.vivltri.gr

Χορευτική Παράσταση Δημητσάνας


Η χορευτική ομάδα Δημητσάνας, την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016 και ώρα 19.30, θα πραγματοποιήσει την καλοκαιρινή της εκδήλωση στο Θέατρο Δημητσάνας. 

Το παιδικό τμήμα θα παρουσιάσει χορούς από τη Θεσσαλία, το εφηβικό τμήμα χορούς από την Κρήτη και το τμήμα ενηλίκων χορούς από τη Θράκη. 

Η παρουσία όλων σας είναι πολύ σημαντική. 

Σας περιμένουμε!

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ : Ελλάδα - Γιουγκοσλαβία ημιτελικός EUROBASKET 1987


Η Εθνική Ελλάδος στο μπάσκετ, με 30 πόντους του Νίκου Γκάλη, νικά 81-77 τη Γιουγκοσλαβία και προκρίνεται στο τελικό του Ευρωμπάσκετ της Αθήνας.

1ος Διαγωνισμός Φωτογραφίας με θέμα τα αδέσποτα, από τον ΦΙΛΟΖΩΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΡΓΟΥΣ ΛΑΪΖΑΟ ΦΙΛΟΖΩΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΛΑΪΖΑ διοργανώνει τον 1ο Διαγωνισμό Φωτογραφίας με θέμα τα αδέσποτα της περιοχής μας. 


Ο Σύλλογος ζητάει να βγάλουμε όμορφες φωτογραφίες από τα αδέσποτα που βρίσκονται αυτήν την στιγμή στο δήμο Άργους Μυκηνών και να τις στείλουμε μέχρι και τις 11 Ιουλίου 2016. 

Το κόστος συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 3 ευρώ και το βραβείο θα είναι ένα ελικοπτεράκι από το κατάστημα RC MANIACS στην οδό Κορίνθου. 

Τα έσοδα της συμμετοχής θα δοθούν για την περίθαλψη των αδέσποτων μας.
Για περισσότερες πληροφορίες, τηλ.  6980 966 810 (απογευματινές ώρες)

FACEBOOK, ΦΙΛΟΖΩΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΛΑΪΖΑ

Γίνονται σήμερα, Κυριακή 12 Ιουνίου


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2 ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ
Τα γεγονότα σαν σήμερα, 12 Ιουνίου


1798: Ο πρόδρομος και πρωτεργάτης του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, Ρήγας Βελεστινλής (Φεραίος), εκτελέστηκε από τους Τούρκους δια στραγγαλισμού.

1913: Δημιουργείται το πρώτο καρτούν, στις ΗΠΑ. Ο Τζον Ράντολφ Μπρέι σκηνοθετεί την ταινία «Το όνειρο του καλλιτέχνη», στην οποία ένας σκύλος καταβροχθίζει συνεχώς λουκάνικα έως ότου στο τέλος εκρήγνυται...1915: Γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, ο Ντίνος Ηλιόπουλος, ένας από τους μεγαλύτερους εκπροσώπους του ελληνικού θεάτρου και του κινηματογράφου. 1923: Ο μεγάλος μάγος Χάρι Χουντίνι απελευθερώνεται από το σφιχτό μανδύα που τον κρατούσε κρεμασμένο ανάποδα, 12 μέτρα πάνω από τη Γη.1942: Η Άννα Φρανκ γράφει την πρώτη καταχώρηση στο ημερολόγιό της.

1953: Τερματίζεται η πανεργατική απεργία που ξέσπασε στις 4 Ιουνίου στην Ελλάδα, με αφορμή τα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης Αλέξανδρου Παπάγου, μετά την υπόσχεση του υπουργού Εργασίας για αυξήσεις στους ιδιωτικούς και δημόσιους υπαλλήλους κατά 7-12%.1955: Με απόφαση του υπουργού Συγκοινωνιών, Κωνσταντίνου Καραμανλή, αρχίζει η απομάκρυνση των τροχιοδρόμων (τραμ) από την Αθήνα, οι οποίοι αντικαθίστανται από τα τρόλεϊ.

1964: Ο Νέλσον Μαντέλα καταδικάζεται σε ισόβια από το ρατσιστικό καθεστώς της Νοτίου Αφρικής.

1965: Τα τέσσερα μέλη των Beatles ανακηρύσσονται ιππότες της βρετανικής αυτοκρατορίας από τη βασίλισσα Ελισάβετ, εν μέσω διαμαρτυριών. Ο καναδός βουλευτής Εκτόρ Ντιπουί, που επρόκειτο να τύχει της ίδιας διάκρισης με τα Σκαθάρια δηλώνει: «Η Βασιλική Οικογένεια με τοποθέτησε στο ίδιο επίπεδο με αυτούς τους χυδαίους βλάκες».

1975: Ο πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής υποβάλλει την αίτηση ένταξης της χώρας στην ΕΟΚ.

1980: Η Ελληνική εθνική ομάδα ποδοσφαίρου παίρνει για πρώτη φορά στην ιστορία της μέρος στους τελικούς του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, που διεξάγονται στην Ιταλία.1982: 750.000 άνθρωποι συγκεντρώνονται στο Σέντραλ Παρκ της Νέας Υόρκης για να διαδηλώσουν κατά των πυρηνικών όπλων. Στη συναυλία που ακολουθεί, εμφανίζονται -μεταξύ άλλων- ο Τζάκσον Μπράουν, ο Τζέιμς Τέιλορ, ο Μπρους Σπρίνγκστιν και η Λίντα Ρόστα. Η εκδήλωση θα μείνει στην ιστορία ως «No Nukes».1987: Η Εθνική Ελλάδος στο μπάσκετ, με 30 πόντους του Νίκου Γκάλη, νικά 81-77 τη Γιουγκοσλαβία και προκρίνεται στο τελικό του Ευρωμπάσκετ της Αθήνας.

1990: Το κοινοβούλιο της Ρωσίας διακηρύσσει επίσημα την ανεξαρτησία της.1991: Ο Μπόρις Γέλτσιν εκλέγεται πρόεδρος της Ρωσίας.Είναι ο πρώτος εκλεγμένος ηγέτης στη χιλιετή ιστορία της χώρας.

1994: Το ΠΑΣΟΚ έρχεται πρώτο κόμμα στις Ευρωεκλογές, με ποσοστό 37,6%. Ακολουθούν η Νέα Δημοκρατία με 32,6%, η Πολιτική Άνοιξη με 8,6%, το ΚΚΕ με 6,2% και ο Συνασπισμός με 6,2%.1996: Η φέτα, το κασέρι, πολλά είδη γραβιέρας και ορισμένα λάδια, αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προϊόντα με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ).2004: Η Εθνική Ελλάδος ποδοσφαίρου δίνει τον πρώτο της αγώνα για το Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών, Euro 2004, και κερδίζει την διοργανώτρια ομάδα της Πορτογαλίας με 2-1.Τα γκολ πετυχαίνουν οι Καραγκούνης (7’), Μπασινάς (51’) και Ρονάλντο (93’).

2012: Ανακοινώνεται το τέλος της συνεργασίας του Παναθηναϊκού με τον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς. Νέος προπονητής αναλαμβάνει ο Αργύρης Πεδουλάκης.2012: Η Ελλάδα ηττάται με 2-1 από την Τσεχία για την τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου.


Γεννήσεις

1519 - Κόζιμο Α' των Μεδίκων, πρώτος Μέγας Δούκας της Τοσκάνης

1827 - Γιοχάνα Σπίρι, Ελβετίδα συγγραφέας

1890 - Έγκον Σίλε, Αυστριακός καλλιτέχνης

1892 - Φέρντιναντ Σέρνερ, Γερμανός Στρατάρχης

1897 - Άντονι Ίντεν, πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασίλειου

1899 - Φριτς Άλμπερτ Λίπμαν, Γερμανο-αμερικανός βιοχημικός και νομπελίστας

1903 - Έμερ Χάρντι, Αμερικανός τζαζ μουσικός

1915 - Ντέιβιντ Ροκφέλερ, Αμερικανός τραπεζίτης

1929 - Άννα Φρανκ, Ολλανδο-γερμανίδα συγγραφέας και θύμα του ολοκαυτώματος

1924 - Τζορτζ Μπους, Πρόεδρος των ΗΠΑ

1941 - Τσικ Κορία, Αμερικανός τζαζ μουσικός και συνθέτης

1942 - Μπερτ Σάκμαν, Γερμανός φυσιολόγος και νομπελίστας

1954 - Αντρανίκ Μαρκαριάν, πρωθυπουργός της Αρμενίας


Θάνατοι

816 - Πάπας Λέων Γ΄

1675 - Κάρολος-Εμμανουήλ Β', Δούκας της Σαβοΐας

1912 - Φρεντερίκ Πασί, Γάλλος οικονομολόγος και νομπελίστας

1957 - Τζίμι Ντόρσεϊ, Αμερικανός τζαζ μουσικός

1982 - Καρλ φον Φρις, Αυστριακός ζωολογος και νομπελίστας

1993 - Κρόφορντ Μπάρτον, Αμερικανός φωτογράφος

2003 - Γκρέγκορι Πεκ, Αμερικανός ηθοποιός

2006 - Αδαμάντιος Λεμός, Έλληνας ηθοποιός

2013 - Ανδρέας Κιλιγκαρίδης, Έλληνας αθλητής του κανόε καγιάκΠαγκόσμια Ημέρα κατά της Παιδικής Εργασίας


Η Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παιδικής Εργασίας εορτάζεται κάθε χρόνο στις 12 Ιουνίου. Καθιερώθηκε από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασία, με στόχο την καταπολέμηση της παιδικής εργασίας και πιο συγκεκριμένα τον περιορισμό της παράνομης διακίνησης παιδιών. Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο, περίπου 1,2 εκατομμύρια παιδιά πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης ενός καλά οργανωμένου δικτύου, που έχει στήσει μια γέφυρα μεταφοράς παιδιών από τις αναπτυσσόμενες στις βιομηχανικά αναπτυγμένες χώρες.

Η 12η Ιουνίου είναι, επίσης, αφιερωμένη στα παιδιά της αφρικανικής ηπείρου, που στην πλειοψηφία τους εργάζονται από πολύ τρυφερές ηλικίες και κάτω από αντίξοες συνθήκες.

Το 1999 οι περισσότερες χώρες - μέλη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας υπέγραψαν μια συμφωνία που υποχρέωνε όλες τις πλευρές να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να περιοριστεί το φαινόμενο της παιδικής εργασίας. Έως σήμερα, όμως, τα αποτελέσματα αυτής της συμφωνίας δεν έχουν γίνει ορατά.

Σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, ένα στα έξι παιδιά του πλανήτη εργάζεται σε κάποιο περιβάλλον που βλάπτει την ψυχική και σωματική του υγεία. 73 εκατομμύρια από τα εργαζόμενα παιδιά είναι ηλικίας κάτω των δέκα ετών και κάθε χρόνο τουλάχιστον 22 χιλιάδες από αυτά σκοτώνονται σε εργατικά ατυχήματα.

Περίπου 171 εκατομμύρια παιδιά στον πλανήτη εργάζονται σε ορυχεία, λατομεία και άλλους επικίνδυνους χώρους δουλειάς ή με επικίνδυνα υλικά, όπως χημικά, εντομοκτόνα ή βαρύ μηχανικό εξοπλισμό, αναφέρει έκθεση της UNICEF. Περιλαμβάνονται στα κατ' εκτίμηση 246 εκατομμύρια εργαζόμενα παιδιά, κάτω των 18 ετών, τα οποία κανονικά θα έπρεπε να μορφώνονται στις σχολικές αίθουσες, αποκτώντας εφόδια για μια καλύτερη ζωή.

«Παιδιά ακόμη και πέντε ετών δουλεύουν εξοντωτικά ωράρια, εξορύσσοντας βράχια, χρυσάφι, διαμάντια και πολύτιμα μέταλλα στην Αφρική, στην Ασία και τη Νότια Αμερική, διατρέχοντας μόνιμο κίνδυνο να πεθάνουν λόγω εργατικού ατυχήματος, να τραυματισθούν ή να μετατραπούν σε χρονίως ασθενή.

Η «Γιούνισεφ» ξεκίνησε κοινή προσπάθεια με τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας σε φτωχές χώρες του πλανήτη, με στόχο τον τερματισμό της εργασίας παιδιών σε ορυχεία και λατομεία και την εγγραφή τους σε σχολεία.

Στην Ελλάδα, περί τα 50.000 ανήλικα παιδιά δουλεύουν σε μαγαζιά, βιοτεχνίες, εργοστάσια, αγροτικές εργασίες, ενώ κάθε χρόνο 10.000 παιδιά εγκαταλείπουν την υποχρεωτική εκπαίδευση και χάνουν το δικαίωμά τους σ' ένα μέλλον ίσων ευκαιριών.

Τα στοιχεία είναι κατ' εκτίμηση, καθώς δεν υπάρχουν ανάλογες έρευνες για το θέμα, και αυτό ακριβώς αποτελεί ένα από τα πολιτικά αιτήματα του «Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού» όπως επισημαίνει η επικεφαλής του, Μυρσίνη Ζορμπά. Δηλαδή, να λειτουργήσει το από πενταετίας θεσμοθετημένο Παρατηρητήριο για τα Δικαιώματα του Παιδιού.ΠΗΓΗ: sansimera.gr

Όσιος Ονούφριος


Περιώνυμος ασκητής του 5ου αιώνα, που έζησε και έδρασε στην Αίγυπτο. Η μνήμη του τιμάται από την Εκκλησία στις 12 Ιουνίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Ονούφριος και Ονουφρία.

Ο Ονούφριος καταγόταν από την Περσία και αρχικά μόνασε σε κοινόβιο στην Ερμούπολη της Θηβαΐδας. Αργότερα αποσύρθηκε στα ενδότερα της ερήμου, όπου ασκήτευσε επί 60 χρόνια γυμνός και τρεφόμενος κυρίως με χόρτα. Ανέπτυξε σε μέγιστο βαθμό τις ασκητικές αρετές, έγινε δε γνωστός από τον επίσης ασκητή Παφνούτιο, ο οποίος τον ανακάλυψε, γνώρισε την ασκητική ζωή του και μετέδωσε ό,τι σχετικό με αυτόν στους ασκητές της Αιγύπτου. Μετά τον θάνατο του Ονούφριου, ο Παφνούτιος έθαψε το σώμα του σε βράχο, αφού προηγουμένως το περιτύλιξε με τμήμα του ιματίου του.

Στις εικονογραφικές παραστάσεις ο Ονούφριος παρουσιάζεται γυμνός, καλυπτόμενος στο εμπρόσθιο τμήμα του σώματός του από την κατερχόμενη σαν λευκό χείμαρρο γενειάδα του, ενώ ολόκληρο το σώμα του καλύπτεται από τρίχωμα.

Απολυτίκιο
Της ερήμου πολίτης και εν σώματι άγγελος, και θαυματουργός ανεδείχθης, θεοφόρε Πατήρ ημών Ονούφριε· νηστεία αγρυπνία προσευχή, ουράνια χαρίσματα λαβών, θεραπεύεις τους νοσούντας, και τας ψυχάς των πίστει προστρεχόντων σοι. Δόξα τω δεδωκότι σοιιἰσχύν, δόξα τω σε  στεφανώσαντι, δόξα τω ενεργούντι δια σου πάσιν ιάματα.ΠΗΓΗ: sansimera.gr