10.12.16

Μια στιγμή σε μια εικόνα... Στην γραμμή της εκκίνησης...


Μικρασιάτικοι χοροί πριν από τον 1ο Δρόμο Μικράς Ασίας...


Μικρασιάτικοι χοροί από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέας Κίου και τον Μορφωτικό Σύλλογο Νέας Κίου, στην Πλατεία Δημάρχου Κατριλιώτη, λίγο πριν την εκκίνηση του 1ου Δρόμου Μικράς Ασίας...

Ευχαριστώ τον Χάρη Καραποστόλη για τις φωτογραφίες.

Λίγο πριν την εκκίνηση του 1ου Δρόμου Μικράς Ασίας...ΑΝΑΨΕ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ ΤOY ΑΡΓΟΥΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΜΠΟΣΟΣ