6.11.16

Παρακολουθούσαν επί 40 χρόνια τον «ύποπτο» Μάνο Χατζιδάκι


«Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας. Ατομικός φάκελος Χατζηδάκης Εμμανουήλ του Γεωργίου. Αρ. Φακέλου 1/84072». Ένας κίτρινος χαρτοφύλακας, διαστάσεων κόλλας Α4, που εσωκλείει φωτογραφίες, πολιτικές πεποιθήσεις, ταξίδια, αποκόμματα εφημερίδων, συναναστροφές, τη ζωή ολόκληρη του Μάνου Χατζιδάκι - έτσι όπως τη «φακέλωσαν» οι μυστικές υπηρεσίες. Μέσα από τα έγγραφα προκύπτει ανάγλυφα ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούσε το «βαθύ κράτος», την εποχή που μεσουρανούσαν «σκοτεινές» υπηρεσίες πληροφοριών και ο χαφιεδισμός.

Ο Μάνος Χατζιδάκις «φακελώθηκε» για πρώτη φορά όταν ήταν ακόμα νεαρός (μόλις 16 ετών) και συνέχισε να παρακολουθείται ως εν δυνάμει «απειλή» για τη χώρα επί σχεδόν τέσσερις δεκαετίες! Την 1η Σεπτεμβρίου 1941, στα δύσκολα χρόνια της Κατοχής, ο Μάνος Χατζιδάκις αναζητεί θέση εργασίας στο εργοστάσιο ΦΙΞ. Για να πάρει τη θέση του υπαλλήλου, συγκεκριμένα ως παγοπώλης, πρέπει να υπάρξει «εισηγητικόν σημείωμα» των Αρχών.

Μία φωτογραφία του νεαρού Μάνου, τα προσωπικά του στοιχεία, μαζί με «πληροφορίαι Αστυνομικών Αρχών τόπου καταγωγής και διαμονής» που τον καταχωρούν ως «εθνικόφρων, υγιών κοινωνικών αρχών, καλής διαγωγής, ουδέν επιβαρυντικόν» οδηγούν σε «ευμενή εισήγηση» για την πρόσληψή του. Είναι το πρώτο έγγραφο που αποδεικνύει ότι εκείνες τις εποχές, στο αγκυλωμένο μυαλό του «οργάνου/φακελωτή» των υπηρεσιών υπήρχε ή κομμουνιστής ή εθνικόφρων - ακόμα για τον 16χρονο Μάνο Χατζιδάκι από την Ξάνθη.

Αλλά και στα χρόνια που ακολούθησαν, το «κράτος» εξακολουθούσε να «φακελώνει» με προκρούστεια λογική τα πολιτικά φρονήματα του μουσικοσυνθέτη, ενός ανθρώπου που εμφορείτο από δημοκρατικές απόψεις και που έδωσε σκληρή μάχη εναντίον του «αυριανισμού». Το 1943 είχε γνωριστεί με τον Νίκο Γκάτσο, με τον οποίο παρέμεινε στενός φίλος σε όλη του τη ζωή. Αργότερα, συναναστρέφεται με καλλιτέχνες και διανοούμενους της γενιάς του Μεσοπολέμου - Σεφέρη, Ελύτη, Τσαρούχη και Σικελιανό.

Την εποχή του Εμφυλίου, λίγο πριν από την ήττα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας (ΔΣΕ) και συγκεκριμένα τον Ιούλιο του 1949, η περιβόητη Υποδιεύθυνσις Γενικής Ασφάλειας ΚΔ' Παράρτημα, αποστέλλει απόρρητον έγγραφον «περί της διαγωγής του Χατζηδάκη Μάνου». Μερικές ημέρες νωρίτερα, ο 24χρονος τότε συνθέτης ήθελε να μεταβεί για επαγγελματικούς λόγους σε Πάτρα και Βόλο, ενώ είχε προηγηθεί η αίτησή του για «αποχαρακτηρισμόν του ως κομμουνιστή».

Η απάντηση προς την αίτηση του Μάνου ήταν: «Λαμβάνομεν την τιμήν, εις εκτέλεσιν της υπ' άριθ. Υμετέρας διαταγής, να υποβάλωμεν προσηρτημένως ταύτην και να αναφέρωμεν επί του εν τη περιλήψει αντικειμένου, ότι κατά συλλεγείσας πληροφορίας παρ' ευυπολήπτων και αξιόπιστων προσώπων της περιφερείας μας ο περί ου πρόκειται για Χατζηδάκης Μάνος, ετών 24, εκ Ξάνθης, μουσικός, τέως κάτοικος ημετέρας περιφέρειας οδός ... και νυν κάτοικος της οδού Μάνου αρ. 3, κατά την παραμονή του δεν μας απησχόλησε από οιασδήποτε πλευράς, πληροφορίαι φέροντον τον ως εμφορούμενον υπό αριστερών φρονημάτων άνευ δράσεως. Όσον αφορά διά την άρση του χαρακτηρισμού του ως κομμουνιστή, η υπηρεσία δεν δύναται να έχη γνώμη».

Η ΕΠΟΝ

Αξίζει να σημειωθεί ότι παρόλο που οι υπηρεσίες διέθεταν ένα τεράστιο δίκτυο πληροφοριών από ευυπόληπτα και αξιόπιστα πρόσωπα για τα φρονήματα του συνθέτη, δεν κατάφεραν ποτέ να μάθουν πώς γράφεται το επίθετό του. Είχε προηγηθεί του επίμαχου σημειώματος της Ασφάλειας η στρατολόγηση του Χατζιδάκι στην ΕΠΟΝ, για την οποία είχε πει: «Ήμουνα στην ΕΠΟΝ, όπως κάθε νέος άνθρωπος τότε. Ήταν μια εποχή που ο καθένας έδινε τη συμμετοχή του στον αγώνα εναντίον των Γερμανών». Στις 22 Ιουνίου 1961 έγγραφο της Υποδιεύθυνσης Γενικής Ασφάλειας με τίτλο «Δελτίον Δράσεως» αναφέρει για τον συνθέτη: «Κατά την Κατοχήν ανεμίχθη εις την ΕΠΟΝ. Εις ληφθείσαν την 20-7-48 ανωμοτί κατάθεσιν του αναφέρει ότι εν έτει 1943 παρασυρθείς ανεμίχθη εις την ΕΠΟΝ μετά τριμήνον όμως απεχώρησεν, αντιληφθείς τους αντεθνικούς σκοπούς της εν λόγω οργανώσεως. Την 15-6-49 δι' αιτήσεως του ητήσατο τον αποχαρακτηρισμόν του, δημοσιεύσας άμα βραδύτερον και δήλωσιν αποκηρύξεως του ΚΚΕ και των εξ αυτού εξαρτώμενων κουμμουνιστικών οργανώσεων εις την ημερήσιαν εφημερίδα ''Ακρόπολις'' της 23-8-1949. Προτάσει ημών απεχαρακτηρίσθη δυνάμει της υπ' αριθ. Διαταγής του τέως υπουργού. Την 19.6.51 τω εχορηγήθη πιστοποιητικόν δι’ αποδημίαν. Το Κέντρο Αλλοδαπών ανέφερεν ημίν την 22-8-58 ότι εις τούτον απεστάλη υπό της ενταύθα Τσεχοσλοβακικής πρεσβείας το υπ. Αριθ. 6 τεύχος του μηνός Ιουνίου 1958 της υπό τον τίτλο ''Τσεχοσλαβικική Ζωή'' επιθεωρήσεως εις Γαλλικήν γλώσσαν. Εις τούτον απεστάλη πρόσκλησις υπό του Ελληνοσοβιετικού Συνδέσμου προς συμμετοχήν εις την λαβούσαν χώραν την 20-3-60. Την 17-2-60 διεβιβάσθη σχετικόν σημείωμα εις το ενταύθα Αμερικανικόν Προξενείον».

Επί χούντας

Τρία χρόνια αργότερα, στον φάκελο του αποχαρακτηρισμένου Μάνου – ο οποίος φυσικά συνεχίζεται να παρακολουθείται από τις υπηρεσίες πληροφοριών – εντάσσεται το εξής σημείωμα: «Ούτος εμφορείται υπό υγιών κοινωνικών φρονημάτων». Το 1966 ο Μάνος Χατζιδάκις επισκέπτεται την Αμερική, προκειμένου να ανεβάσει στο Broadway με τον Ζυλ Ντασσέν και τη Μελίνα Μερκούρη τη θεατρική διασκευή του «Ποτέ την Κυριακή» με τον τίτλο «Illya Darling». Κατά την παραμονή του στην Αμερική ηχογραφεί και «Το Χαμόγελο της Τζοκόντας».

Επί χούντας, την 21η Απριλίου 1973, απόρρητον σήμα προς την Υ.Γ.Α. Αθηνών για να ενεργήσει «ωλοκληρωμένην έρευναν προς εξακρίβωσιν του ποιού και εν γένει διαγωγής του εν θέματι, επεκτείνοντες ειδικώτερον την έρευναν και επί των κάτωθι, το δυνατόν ταχύτερον, προς ενημέρωσιν της ΚΥΠ. 1) α. Την αξιοπρέπειαν, το ήθος και τας κοινωνικάς του σχέσεις. β. Την εθνικήν ή αντεθνικήν δράσιν κατά τας περιόδους: ι) Κατοχής ιι) Συμμοριτοπόλεμου ιιι) 1950 μέχρι Επαναστάσεως 21-4-67 ιv) μετά την Επανάστασιν και μέχρι σήμερον. γ) Τα κοινωνικά του φρονήματα. δ) Την πίστιν εις την Επανάστασιν ή την αντίθεσιν προς ταύτην. ε) Εάν επηρεάζηται κατά την εκτέλεσιν της υπηρεσίας του υπό ατομικών συμφερόντων ή πολιτικών παραγόντων στ) Παν έτερον στοιχείον ικανόν να απεικονίση την προσωπικότητά του. 2) Εάν ο ειρημένος με ουδέν βαρύνηται και εμφορήται υπό υγιών κοινωνικών φρονημάτων, δέον να γνωρίσητε λεπτομερώς τα ως άνω στοιχεία απ' ευθείας εις την ΚΥΠ».

Η απάντηση των υπηρεσιών ήταν η ίδια με το Δελτίον Δράσεων του 1961 και εξαιρετικά πιο συνοπτική. Το φακέλωμα του μουσικοσυνθέτη δεν σταμάτησε ποτέ, καμία περίοδο και παρέμεινε ενεργός για 40 χρόνια. Από τις τελευταίες καταχωρίσεις στον φάκελο του Μάνου Χατζιδάκι είναι επί των ημερών του στο Τρίτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ.

Όταν στις 18-4-1980 μεταδίδεται από το κρατικό ραδιόφωνο το μυθιστόρημα του Νίκου Χουλιαρά «Ο Λούσιας» και ακούγονται κάποιες ελευθεροστομίες, η Υπηρεσία Πληροφοριών αποστέλλει έγγραφο προς τον εισαγγελέα αναφέροντας ότι ο «διευθυντής του Τρίτου Προγράμματος της ΕΡΤ επέτρεψε να μεταδοθή, από Ραδιοφώνου, εκπομπή, άσεμνου περιεχομένου [...] κατά παράβασιν [...]».

Τότε, είχε ξεσπάσει μεγάλη κρίση, με αρκετούς να τάσσονται υπέρ του συνθέτη, ωστόσο, ο Χατζιδάκις αποχώρησε έπειτα από επτά σπουδαία χρόνια από τη διεύθυνση του ραδιοφώνου. Το 1975 είχε αρχίσει η χρυσή εποχή του «Τρίτου»...


Πηγή: Έθνος

Α.Ο Αργοναύτης - Ατρέας Μυκηνών : 60 - 51
Α.Ο Αργοναύτης - Ατρέας Μυκηνών σήμερα στις 7 μ.μ. στη Νέα Κίο


3η Αγωνιστική Α1 ΕΣΚΑΚ

Σαν σήμερα... στη μουσική


1948: Ο Αμερικανός μουσικός, τραγουδιστής και τραγουδοποιός Glenn Frey (Glenn Lewis Frey) γεννήθηκε στο Ντιτρόιτ του Μίσιγκαν. Είναι δημοφιλής σαν ένα από τα ιδρυτικά μέλη του συγκροτήματος Eagles. Τραγούδησε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του γκρουπ όπως τα "Take It Easy", "New Kid in Town", "Heartache Tonight" και "How Long". Μετά την προσωρινή διάλυση τους το 1980, ακολούθησε σόλο καριέρα φτάνοντας δύο φορές στην δεύτερη θέση του Billboard με τα τραγούδια "The Heat Is On" (από την ταινία "Beverly Hills Cop") και "You Belong to the City" (από την τηλεοπτική σειρά "Miami Vice").1967: Στα στούντιο της Columbia στο Νάσβιλ του Τενεσί ο Bob Dylan ηχογραφεί το τραγούδι "All Along The Watchtower". Πρωτοεμφανίστηκε στο άλμπουμ "John Wesley Harding" και τα χρόνια που ακολούθησαν διασκευάστηκε από πολλούς καλλιτέχνες, όπως The Jimi Hendrix Experience, Dave Matthews Band, Διονύση Σαββόπουλο, Neil Young, U2, Pearl Jam κ.α.1972: Ο ντράμερ των New York Dolls, Billy Murcia (1951-1972) απεβίωσε σε ηλικία 21 ετών στο Λονδίνο της Αγγλίας μετά από μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ και ναρκωτικών. Το 1967 μαζί με τον Johnny Thunders δημιούργησαν τους The Pox και μια εταιρεία με ρούχα με την επωνυμία Truth and Soul. Έπαιξε σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση του ήχου των New York Dolls αλλά δεν κατάφερε να ηχογραφήσει μαζί τους, μια και το πρώτο άλμπουμ τους κυκλοφόρησε μετά τον θάνατο του.

1986: Στην κορυφή του Billboard Hot 100 βρίσκονται οι Joe Cocker και Jennifer Warnes με το τραγούδι "Up Where We Belong". Είναι μέρος του soundtrack της ταινίας "An Officer and a Gentleman". Το 1983 απέσπασε τα βραβεία Golden Globe Award "Best Original Song", Academy Award "Best Original Song" και Grammy "Best Pop Performance by a Duo or Group with Vocal".1993: Στο Νο1 του Billboard 200 βρίσκεται το δεύτερο άλμπουμ του alternative rock συγκροτήματος Pearl Jam με τίτλο "Vs". Ηχογραφήθηκε από το Μάρτιο έως το Μάιο του 1993 στα στούντιο The Site στην Καλιφόρνια και Potatohead στην Ουάσινγκτον. Δημοφιλή τραγούδια του άλμπουμ: "Go", "Animal", "Dissident" κ.α.


ΠΗΓΗ: musicislifepsansimera.blogspot.gr

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΡΟΕΙΝΟ


Σήμερα Κυριακή 6 Νοεμβρίου, ο Μητροπολίτης Αργολίδος Νεκτάριος τέλεσε Αρχιερατική θεία λειτουργία στον ενοριακό ναό της Αγίας Μαρίνας στο Νέο Ροεινό του δήμου Ναυπλιέων. ΠΗΓΗ: parapolitikaargolida.gr

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΑ ΝΕΑ : Εορτή των Ταξιαρχών και συνεστίαση της Αδελφότητας Σιβρισαριανών


ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ 
ΣΙΒΡΙΣΑΡΙΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ "ΟΙ ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ"

Η Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητάς μας σας καλούν την Τρίτη 8 Νοεμβρίου, ημέρα της εορτής των Ταξιαρχών, και ώρα 8.30 στον Ιερό Ναό της Ευαγγελιστρίας Ν. Ερυθραίας, να παρακολουθήσουμε τη θεία λειτουργία με αρτοκλασία και μνημόσυνο για τούς προγόνους μας.

Μετά τη λειτουργία θα ακολουθήσει κέρασμα με καφέ και βουτήματα  απο την Αδελφότητά μας στην καφετέρια CARGO (πίσω απο την εκκλησία).

Επίσης σας καλούμε  το Σάββατο 12 Νοεμβρίου και ώρα 12.00 το μεσημέρι  στην  ταβέρνα ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ , ΧΕΙΜΑΡΑΣ 5, Νέα Ερυθραία, στη συνεστίαση μας που θα περιλαμβάνει πλήρες γεύμα και κρασάκι όσο θέλουμε! 

Θα γίνουμε μια μεγάλη παρέα και θα περάσουμε ωραία, όπως περνούσαν και οι πρόγονοί μας στη γιορτή των πολιούχων Ταξιαρχών στο Σιβρισάρι μας.

Τιμή κάτ’ άτομο  15 €.

Τηλ.για κράτηση:  6909 133 988 – Στέλλα Βογιατζή

           Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ