14.9.16

Συνεδριάζει σήμερα το δημοτικό συμβούλιο Άργους-Μυκηνών με 28 θέματα


Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9 – ισόγειο) στις 14 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 21:00, σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για να συσκεφθούμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:
Οικονομικά Θέματα:

1. Περί τροποποιήσεως προϋπολογισμού Δήμου Άργους – Μυκηνών οικονομικού έτους 2016 – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

2. Επί της υπ’ αριθ. 153/2016 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Άργους – Μυκηνών, με την οποία εγκρίνεται η Β΄ τριμηνιαία έκθεση απολογισμού έτους 2016, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 - εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

3. Περί χορηγήσεως προκαταβολής μισθού ύψους 1.500,00 € σε υπάλληλο του Δήμου Άργους – Μυκηνών και καθορισμού όρων για την εξόφλησή του - εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

4. Περί εγκρίσεως επιπλέον δαπάνης ποσού 99,13 € που αφορά επεκτάσεις φωτισμού, λόγω αυξήσεως του Φ.Π.Α. από 23% σε 24% - εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

5. Λήψη αποφάσεως για συνδιοργάνωση της εκδήλωσης μνήμης για την Μικρασιατική καταστροφή μεταξύ του Δήμου Άργους – Μυκηνών, Περιφέρειας Πελοποννήσου, Συλλόγου Μαραθωνοδρόμων Αργολίδος και Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Ν. Κίου - εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

6. Επί του από 9-9-2016 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Αναστολή ισχύος αδειών στη Λαϊκή Αγορά Άργους» - εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

7. Περί τροποποιήσεως προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Άργους – Μυκηνών» και τον διακριτικό τίτλο «Κοινωνική Μέριμνα και Αθλητισμός» - εισηγητής ο κ. Ι. Νώτης.

Τεχνικά Θέματα:

8. Περί τροποποιήσεως Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Άργους – Μυκηνών έτους 2016 - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

9. Περί εκτελέσεως του έργου: «Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος Δήμου Άργους – Μυκηνών – 2ο Έργο» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

10. Περί παρατάσεως προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ολοκληρωμένη αστική ανάπλαση ιστορικού κέντρου Άργους και καταγραφή – βελτίωση αστικής κινητικότητας και ασφάλειας κίνησης πεζών» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

11. Περί παρατάσεως προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Οδοποιία Δ.Ε. Αλέας 2014» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

12. Περί παρατάσεως προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Οδοποιία Δ.Ε. Ν. Κίου 2014» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

13. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος οδών στη Δ.Ε. Νέας Κίου 2014» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

14. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή WC 1ου Γυμνασίου Άργους» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

15. Περί εγκρίσεως 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Κατασκευή λιθοδομών στη Δ.Ε. Αχλαδοκάμπου» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

16. Περί προσωρινής έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης του πρατηρίου υγρών καυσίμων της Ξηνταροπούλου Νίκης με το εθνικό δίκτυο Αρ.07 Κορίνθου – Άργους – Τριπόλεως (οδός Κορίνθου) εντός σχεδίου πόλης Άργους του Δήμου Άργους – Μυκηνών - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

Θέματα Δ/νσης Παιδικών Σταθμών:

17. Περί αποδοχής αιτήσεως καταρτιζόμενης σπουδάστριας του ΔΙΕΚ Άργους για πρακτική άσκηση σε παιδικό τμήμα προσχολικής αγωγής – εισηγήτρια η. Μ. Κουργιαλά.

18. Περί εγκρίσεως 2ης Έκθεσης της ειδικής επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων επανεγγραφών – εγγραφών νηπίων και περί επιλογής νηπίων στα παιδικά Τμήματα Προσχολικής Αγωγής σχολικού έτους 2016 – 2017 – εισηγήτρια η κ. Μ. Κουργιαλά.

19. Περί εγκρίσεως αιτημάτων γονέων για απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς για την φιλοξενία των παιδιών τους στα παιδικά τμήματα προσχολικής αγωγής για το σχολικό έτος 2016 – 2017 – εισηγήτρια η κ. Μ. Κουργιαλά.

Τρέχοντα Θέματα:

20. Περί συνάψεως προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Άργους – Μυκηνών και Δήμου Ναυπλιέων που αφορά την Κατασκευή μονάδας διαχείρισης απορριμμάτων των Δήμων Άργους – Μυκηνών και Ναυπλιέων - εισηγητής ο κ. Χ. Νέστορας.

21. Περί συνάψεως προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Άργους – Μυκηνών και Δήμου Ναυπλιέων που αφορά την λειτουργία μονάδας διαχείρισης απορριμμάτων των Δήμων Άργους – Μυκηνών και Ναυπλιέων - εισηγητής ο κ. Χ. Νέστορας.

22. Περί υποβολής προτάσεως του Δήμου Άργους – Μυκηνών στο επιχειρησιακό πρόγραμμα: «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» - εισηγητής ο κ. Χ. Νέστορας

23. Περί χορηγήσεως παραγωγικών αδειών πωλητών Λαϊκών Αγορών - εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

24. Περί εγκρίσεως σχεδίου κατανομής θέσεων επί της Λαϊκής Αγοράς στη Πλατεία Δημοκρατίας - εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

25. Περί υλοτομίας δέντρων σε Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Άργους – Μυκηνών – εισηγητής ο κ. Γ. Κοκοτός.

26. Περί άρδευσης αγροκτημάτων δημοτών του Δήμου Άργους – Μυκηνών, που βρίσκονται στη Δ.Κ. Κουτσοποδίου, από την δημοτική αρδευτική γεώτρηση στη θέση «ΓΩΝΙΑ» της Δ.Κ. Κουτσοποδίου – εισηγητής ο κ. Π. Δούρος.

27. Περί επικαιροποιήσεως των επιτροπών παραλαβής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 – εισηγητής ο κ. Π. Λυρίτης και

28. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής των κάτωθι έργων:
α) Μικρά Τεχνικά Έργα στη Δ.Ε. Λυρκείας 2015 και
β) Ανάπλαση Πλατείας Σκαφιδακίου.
με την συμμετοχή Δημοτικών Υπαλλήλων και ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του, μετά από διαδικασία κληρώσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4257/2014 άρθρο 61 και Ν. 4024/2011 άρθρο 26 - εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Κων/νος Μπέγκος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου