28.11.16

28 Νοεμβρίου : Άγιος Ειρήναρχος


Μάρτυρας της χριστιανικής εκκλησίας, η μνήμη του οποίου τιμάται στις 28 Νοεμβρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Ειρήναρχος.

Ο Ειρήναρχος μαζί με επτά γυναίκες μαρτύρησε στη Σεβάστεια (σημερινό Σιβάς Τουρκίας) κατά τους διωγμούς του Διοκλητιανού (284-305).

Απολυτίκιο

Ειρήνης τον πρύτανιν, ομολογήσας πιστώς, της πλάνης τον τάραχον, κατέλιπες νουνεχώς, θεόφρον Ειρήναρχε, όθεν δι’ ύδατος τε, και πυρός ως διήλθες, έβης τροπαιοφόρος, προς ουράνιον λήξιν, ειρήνην και σωτηρίαν, πάσιν αιτούμενος.


ΠΗΓΗ: Σαν Σήμερα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου