4.11.16

Άγιος Νίκανδρος, Άγιος Πορφύριος ο Μίμος, Όσιος Ιωαννίκιος ο Μέγας


Ιερομάρτυρας της Χριστιανικής Εκκλησίας, η μνήμη του οποίου τιμάται στις 4 Νοεμβρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι και όσες φέρουν το όνομα Νίκανδρος και Νικάνδρα.

Ο Νίκανδρος ήταν μαθητής του Αποστόλου Τίτου και ως επίσκοπος Μύρων της Λυκίας προσηλύτησε πολλούς ειδωλολάτρες στον χριστιανισμό. Η δράση του προκάλεσε την οργή του επάρχου Λιβάνιου, ο οποίος, αφού τον συνέλαβε, τον έκλεισε ζωντανό μέσα σ’ ένα τάφο, με αποτέλεσμα να παραδώσει το πνεύμα του.

Απολυτίκια

Γνώσιν ένθεον, καρποφόρησαν, ως ομότροπος, των Αποστόλων, εν ιερεύσι πιστὸς εχρημάτισας και μαρτυρίου τοις σκάμμασι Νίκανδρε, συγκοινωνόν τον Ερμαίον εκέκτησο, μεθ’ ου πρέσβευε, Κυρίω τω σε δοξάσαντι, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Και τρόπων μέτοχος, και θρόνων διάδοχος, των Αποστόλων γενόμενος,την πράξιν εύρες θεόπνευστε, εις θεωρίας επίβασιν, δια τούτο τον λόγον της αληθείας ορθοτομών, και τη πίστει ενήθλησας μέχρις αίματος, Ιερομάρτυς Νίκανδρε. Πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών.


Άγιος Πορφύριος ο Μίμος

Μάρτυρας της Χριστιανικής Εκκλησίας, η μνήμη του οποίου τιμάται στις 4 Νοεμβρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Πορφύριος και Πορφυρία.

Ο Πορφύριος έζησε τον 3ο αιώνα, στα χρόνια του αυτοκράτορα Αυρηλιανού. Καταγόταν από την Έφεσο της Μικράς Ασίας και από μικρή ηλικία είχε ανατραφεί με μίμους στα θέατρα. Εξασκώντας την τέχνη του μίμου, συχνά κορόιδευε τις χριστιανικές συνήθειες και τελετουργίες.

Αλλά η ζωή τού επιφύλαξε μία δυσάρεστη έκπληξη. Ο Πορφύριος είχε μία κόρη, την οποία έχασε από αιφνίδιο θάνατο. Η απώλειά της τον συγκλόνισε. Άφησε το επάγγελμα του μίμου και άρχισε να περιφέρεται θρηνώντας.

Τελικά, βρήκε παρηγοριά στους κόλπους των χριστιανών, που τόσο είχε εμπαίξει. Βαπτίσθηκε χριστιανός και μετά με θάρρος αποκήρυξε δημόσια την ειδωλολατρική του πίστη.

Ο έπαρχος όταν το έμαθε τον κάλεσε και τον πρόσταξε να ασπαστεί τα είδωλα. Ο Πορφύριος αρνήθηκε και αποκεφαλίστηκε.


Ο Άγιος Πορφύριος ο μίμος είναι προστάτης των Ελλήνων ηθοποιών.


Όσιος Ιωαννίκιος ο Μέγας 

Εκκλησιαστική προσωπικότητα, που διακρίθηκε για τους αγώνες του υπέρ της εικονολατρίας. Η μνήμη του τιμάται στις 4 Νοεμβρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζει ο Ιωαννίκιος.

Ο Ιωαννίκιος γεννήθηκε το 754 και πέθανε το 846. Ήταν στρατιωτικός στην υπηρεσία του Βυζαντίου και πολέμησε στη Θράκη κατά των Βουλγάρων. Εικονομάχος στην αρχή, έγινε εικονολάτρης στη συνέχεια, όταν αποφάσισε να εγκαταλείψει το υψηλό κοσμικό του αξίωμα και να ασπαστεί τον μοναχικό βίο στον Όλυμπο της Βιθυνίας επί βασιλείας του Κωνσταντίνου Ε’ του Κοπρώνυμου.

Απολυτίκιο


Tην επίγειον δόξαν, πάτερ, κατέλειπες καταυγασθείς τη ελλάμψει της επινοίας Θεού, όθεν έφανας εν γη ως άστρον άδυτον· θείας φωνής γαρ ως Μωσής μυστικώς αξιωθείς, ισάγγελος ανεδείχθης και δωρημάτων ταμείον, Ιωαννίκιε μακάριε.


ΠΗΓΗ: Σαν Σήμερα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου