11.11.16

Άγιος Βικέντιος, Άγιος Βίκτωρ


Άγιος Βικέντιος

Ο επιφανέστερος των Ισπανών ιερομαρτύρων της Χριστιανοσύνης. Η μνήμη του τιμάται από μεν την Ορθόδοξη Εκκλησία στις 11 Νοεμβρίου, από δε τη Ρωμαιοκαθολική στις 22 Ιανουαρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Βικέντιος και Βικεντία.

Ο Βικέντιος συνελήφθη μαζί με τον επίσκοπο Αυγουστουπόλεως (νυν Θαραγόθα) Ουαλέριο, που τον είχε χειροτονήσει διάκονο, κατά τη διάρκεια των διωγμών του Διοκλητιανού το 304. Οι δύο άνδρες, αφού υπέστησαν φρικτά βασανιστήρια στη Βαλένθια, παρέδωσαν το πνεύμα στον Κύριο.

Απολυτίκια

Tρισάριθμον σύνταγμα των αθλητών του Χριστού συμφώνως τιμήσωμεν ως καθαιρέτας εχθρού, Μηνάν τον αοίδημον, Βίκτωρα τον γενναίον και Βικέντιον άμα, τούτοις συνευφημούντες στεφανίδα την θείαν. Αυτών, Χριστέ, ικεσίαις πάντας ελέησον.

Τρισάριθμον σύνθημα, των αθλοφόρων Χριστού, υμνήσωμεν άσμασι, χαριστηρίοις πιστοί, Μηνάν τον αοίδιμον, Βίκτωρα τον γενναίον, και Βικέντιον θείον, πλάνην την των ειδώλων, καταργήσαντας πίστει. Αυτών ταις ικεσίαις, Χριστέ ο Θεός, σώσον τας ψυχάς ημών.Άγιος Βίκτωρ

Μάρτυρας της χριστιανικής εκκλησίας, η μνήμη του οποίου τιμάται στις 11 Νοεμβρίου από την Ορθόδοξη Εκκλησία και στις 22 Ιανουαρίου από την Ρωμαιοκαθολική. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Βίκτωρ και Βικτωρία.


Ο Άγιος Βίκτωρ μαρτύρησε το 160 στην Ιταλία, επί δουκός Σεβαστιανού και αυτοκράτορος Αντωνίνου.


ΠΗΓΗ: Σαν Σήμερα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου