5.10.16

Αγία Χαριτίνη - Άγιος Ερμογένης


Αγία Χαριτίνη

Μάρτυρας της χριστιανικής εκκλησίας, η μνήμη της οποίας τιμάται στις 5 Οκτωβρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσες φέρουν το όνομα Χαριτίνη. Η Χαριτίνη μαρτύρησε για την πίστη της επί ρωμαίου αυτοκράτορα Διοκλητιανού (284-305).

Απολυτίκιο

Θεία χάριτι, κραταιωθείσα, κράτος ήσχυνας, της δυσεβείας, Χαριτίνη υπὲρ φύσιν αθλήσασα όθεν χαρίτων πηγὴν αδαπάνητον, ως γλυκασμὸν αναβλύζεις τοις κράζουσι. Μάρτυς ένδοξε, Χριστὸν τον θεὸν ικέτευε, δωρήσασθαι ημὶν το μέγα έλεος.


 Άγιος Ερμογένης

Τοπικός Άγιος της Κύπρου, η μνήμη του οποίου τιμάται στις 5 Οκτωβρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Ερμογένης και Ερμογένη. Δεν υπάρχουν λεπτομέρειες για το βίο του Αγίου αυτού, παρά μόνο ότι ήταν επίσκοπος Σάμου και τα λείψανά του βρέθηκαν στην Κύπρο.

Απολυτίκιο


Του Φοίνικος ο κλάδος, και Σαμίων το στήριγμα, φύλαξ και φρουρός των Κυπρίων, Ερμόγενες Πατὴρ ημών αναδειχθείς την Θάλασσαν διήλθες ώσπερ ζων, και ταύτης τρικυμίας χαλινών, θαυμασίως λάρνακά σου Επισκοπή τη πόλει κατεστήριξας, δόξα τω ούτως ευδοκήσαντι Θεώ, δόξα τω σε οδηγήσαντι. Δόξα τῷ ενεργούντι δια σου πάσιν ιάματα.


ΠΗΓΗ: Σαν Σήμερα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου