22.10.16

Την χωροθέτηση Υδατοδρομίων σε Ναύπλιο και Νέα Κίο αποφάσισε το Λιμενικό Ταμείο


Με βασικό στόχο την προβολή και προώθηση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής μας και συνδυαστικά την αύξηση της επισκεψιμότητας της περιοχής και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου το Λιμενικό Ταμείο Ναυπλίου αποφάσισε την χωροθέτηση υδατοδρομίων σε Ναύπλιο και Νέα Κίο κατά την συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 18 Οκτωβρίου.

Επιμέρους στόχοι που θα συμβάλουν στην επίτευξη του βασικού στόχου, σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΔΛΤΝ Σταύρο Αυγουστόπουλο είναι: 

• Δημιουργία μεγαλύτερης ζήτησης σε υπάρχουσες αγορές 
• Δημιουργία ενδιαφέροντος σε νέες δυναμικές αγορές 
• Προβολή εναλλακτικών μορφών τουρισμού που θα προσελκύσουν ζήτηση η οποία θα αυξήσει την επισκεψιμότητα και θα επιμηκύνει την τουριστική περίοδο. 

Ο κ. Αυγουστόπουλος πρότεινε, σε συνεργασία και με τις υπηρεσίες του Δήμου Ναυπλιέων να αναζητηθούν τρόποι και μέσα προκειμένου το Λιμάνι του Ναυπλίου, αλλά και τα λιμάνια της ευρύτερης περιοχής αρμοδιότητας του ΔΛΤΝ να κερδίσουν ένα μεγαλύτερο κομμάτι της αγοράς κρουαζιέρας, δημιουργώντας στρατηγική marketing που θα προωθεί παράλληλα τον προορισμό στο λιμάνι ως προϊόν κρουαζιέρας. 

Είπε επίσης ότι σε αυτή την δύσκολη οικονομική περίοδο που διανύει η χώρα, είναι απαραίτητη η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για επενδύσεις που θα αναζωογονήσουν την τοπική οικονομία και θα αναδείξουν την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας. Έτσι, αποτελεί υποχρέωση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπλίου να μεριμνήσει για την τοπική ανάπτυξη και να προβεί σε καίριες επενδυτικές κινήσεις με άμεσο κοινωνικό- 15 οικονομικό-πολιτιστικό αντίκτυπο για την περιοχή. 

Η ανάπτυξη Υδατοδρομίων είναι μια σύγχρονη δραστηριότητα που φαίνεται να κερδίζει έδαφος στην Ελλάδα η οποία, θα μπορούσε να αποβεί καίριας σημασίας για την περιοχή μας λόγω των χαρακτηριστικών της που την καθιστούν ιδανική για μια τέτοια δραστηριότητα. Τα υδατοδρόμια θα μπορούσαν κάλλιστα να αποτελέσουν το «κλειδί» για την ανατροπή αυτής της κατάστασης καθώς τα υδατοδρόμια σύμφωνα με την μέχρι τώρα ενημέρωσή μας, δεν απαιτούν μεγάλες επεμβάσεις στο χώρο, έχουν χαμηλό κόστος κατασκευής, συντήρησης και λειτουργίας και έχουν ελάχιστες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

Ο κ Αυγουστόπουλος πρότεινε, πως στα πλαίσια της ανάγκης τόνωσης της τοπικής οικονομίας, την ίδρυση και χωροθέτηση Υδατοδρομίου σε χώρους δικαιοδοσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπλίου 

Αυτό συνάδει με το έντονο ενδιαφέρον υπολοίπων Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και Οργανισμών Λιμένων ανά την Ελλάδα για την ίδρυση και λειτουργία Υδατοδρομίων, με την παράλληλη κατασκευή των απαιτούμενων υποδομών βάσει του Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ Α΄ 90/18- 04-2013) «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις» ο οποίος στο κεφάλαιο Ε΄ ρυθμίζει τις διαδικασίες για την ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών. 

Το συγκεκριμένο έργο πρόκειται να ωφελήσει ιδιαιτέρως την περιοχή διότι θα δημιουργήσει ευκαιρίες ανάπτυξης προσελκύοντας περισσότερες τουριστικές επενδύσεις αλλά και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας. 

Συγκεκριμένα, τα υδροπλάνα μπορούν να αποδειχθούν, ένα σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο για την τοπική κοινωνία αφού θα: 

1. Συμβάλλουν στην τοπική τουριστική ανάπτυξη, παρέχοντας ευκολότερη πρόσβαση στο τουριστικό κοινό μέσω ενός πρωτοποριακού και άκρως ελκυστικού τρόπου μετακίνησης δίνοντας του επιπλέον επιλογές άφιξης και αναχώρησης στην περιοχή. 

2. Διευκολύνουν την μετακίνηση του ντόπιου πληθυσμού με γρήγορο και σχετικά οικονομικό τρόπο. Οι πτήσεις προς το Υδατοδρόμιο της περιοχής θα μπορούν να πραγματοποιούνται από άλλα Υδατοδρόμια Λιμένων ή/και χερσαία αεροδρόμια (με την χρήση αμφίβιων υδροπλάνων). Έτσι ο πληθυσμός θα δύναται να μετακινείται χωρίς καθυστερήσεις από το λιμάνι ή το αεροδρόμιο άφιξής τους, απευθείας στην περιοχή σας με υδροπλάνο. 

3. Διευκολύνουν τη μεταφορά φορτίων. 

4. Προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες πολιτικής προστασίας (αεροδιακομιδές, διασώσεις κ.α.) . Επομένως, η λειτουργία των Υδατοδρομίων και η συνεπακόλουθη δραστηριοποίηση των υδροπλάνων θα αποτελέσει ένα έργο πνοής για τη περιοχή και θα βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων. 

Επειδή ήδη προβλέπεται στο master plan χωροθέτηση υδατοδρομίου στο λιμένα Ναυπλίου και έχει εκφρασθεί και η επιθυμία για λειτουργία υδατοδρομίου και στο λιμένα Νέας Κίου το οποίο θα λειτουργεί συνδυαστικά και στα πλαίσια ευρύτερου σχεδιασμού το ΔΛΤΝ και επειδή αναμένεται νέο νομοθετικό πλαίσιο με απλούστερες διαδικασίες για υλοποίηση και λειτουργία υδατοδρομίων το ΔΛΤΝ ως Θεσμικός Φορέας έχει έννομο συμφέρον να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο για την υλοποίηση του, εν λόγω, εγχειρήματος. 

Το Δ/Σ αποφάσισε ομόφωνα την χωροθέτηση Υδατοδρομίων εντός των ζωνών λιμένων Ναυπλίου και Νέας Κίου με σκοπό την λειτουργία και εκμετάλλευση της εγκατάστασης Υδατοδρομίων.


ΠΗΓΗ: Αργολικές Ειδήσεις

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου