21.9.16

Σεμινάριο στην Τρίπολη για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα


Το 11ο Περιφερειακό Τμήμα  ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και των Λογιστών Φοροτεχνικών διοργανώνει στην Τρίπολη σεμινάριο με θέμα:
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ  ΠΡΟΤΥΠΑ»

Τo πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα  του  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ  ΑΡΚΑΔΙΑΣ  (25ης Μαρτίου 10 και  Πανός 21,   Τρίπολη) στις 23/09/2016, 24/09/2016,7/10/2016  και 8/10/2016  και θα είναι  διάρκειας  25 ωρών.

Αναλυτικά οι ημέρες και ώρες διεξαγωγής θα έχουν ως εξής:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  23/09/2016  ώρες     16.30  - 22.00 (ώρες5,5)
ΣΑΒΒΑΤΟ  24/09/2016   ώρες      09.00 - 16.00 (ώρες 7)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  7/10/2016  ώρες  16.30  - 22.00 (ώρες5,5)
ΣΑΒΒΑΤΟ  8/10/2016   ώρες       09.00 - 16.00 (ώρες 7)

Εισηγητής  θα  είναι  ο  κύριος  ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ  ΕΥΘΥΜΙΟΣ,   ΟΡΚΩΤΟΣ  ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα Μέλη, που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις μέχρι και το έτος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση παρακολούθησης και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης) κατά την περίοδο υποβολής της αίτησης παρακολούθησης.

Δικαίωμα συμμετοχής, χωρίς την υποχρέωση της οικονομικής τακτοποίησης και της ανανέωσης της επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή Φοροτεχνικού έχουν επίσης τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, οι οποίοι κατά την υποβολή της αίτησης είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι γενικώς. Όσοι ενδιαφερόμενοι υπάγονται σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να προσκομίσουν στην Υπηρεσία του αρμόδιου Π.Τ., κατά την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης ή το αργότερο μέχρι τις 21/09/2016, νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., καθώς επίσης και Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι κατά την υποβολή της αίτησης, για την παρακολούθηση του σεμιναρίου, βρισκόντουσαν σε κατάσταση μη απασχόλησης. Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέχρι τις 21/09/2016, η αίτησή του δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

Το σεμινάριο διατίθεται δωρεάν.

Αιτήσεις παραλαμβάνονται από τη Γραμματεία του 11ου Περιφερειακού Τμήματος  του  Οικονομικού Επιμελητηρίου (Πλατεία  Κολοκοτρώνη  8   Τρίπολη) ,από 09:00 μέχρι 13:00 καθημερινά  κατά  τις  εργάσιμες  ημέρες. 

Επίσης  μπορείτε  να  στείλετε  αίτηση  στο  fax:  2710-225048   και  στο  mail: oee11pt@oe-e.gr

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την  Πέμπτη  22/09/2016 και  ώρα  13:00.

Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Έντυπο αίτησης διατίθεται από το Περιφερειακό Τμήμα ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, αλλά και από τη σχετική ιστοσελίδα του Ο.Ε.Ε. (www.oe-e.gr).

Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν και από τρίτο πρόσωπο.


ΠΗΓΗ: arcadiaportal.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου