10.10.16

Εκπαιδευτικό επίδομα 2.600 ευρώ για ανέργους στο ΚΕΚ Διάσταση στο Ναύπλιο
Το ΚΕΚ ΔΙΑΣΤΑΣΗ στο Ναύπλιο ξεκινάει πρόγραμμα Κατάρτισης και Πιστοποίησης Ανέργων, 29 ως 64 ετών.

Μετά την κατάρτιση τους θα τοποθετηθούν σε θέσεις πρακτικής άσκησης και επιδοτούμενης απασχόλησης με εκπαιδευτικό Επίδομα € 2.600.

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα

Πρόγραμμα Θεωρητικής Κατάρτισης 120 ωρών σε έναν από τους παρακάτω κλάδους:

Τουρισμός – Βιομηχανία Τρόφιμα -Ποτά – Εμπόριο – Αγροτικός Τομέας -Έργα Υποδομής & Τεχνικά Επαγγέλματα – Logistics – Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών - Περιβάλλον – Διαχείριση Υγρών & Στερεών Αποβλήτων – Eνέργεια

Συμβουλευτική Υποστήριξη μέσω ατομικών συνεδρίων από εξειδικευμένους Συμβούλους για την αποτελεσματική ένταξη στην αγορά εργασίας (Career Counceling):

-Εύστοχη επιλογή Προγράμματος Κατάρτισης
-Δημιουργική Συμμετοχή στο Εργασιακό Περιβάλλον
-Κατάλληλη Σύζευξη Προσωπικού Profile με Διαθέσιμες Θέσεις Πρακτικής Άσκησης
-Διαρκής Υποστήριξη κατά την Πρακτική Άσκηση
-Μετατροπή της Πρακτικής Άσκησης σε Σύμβαση Εργασίας

–Πρακτική Άσκηση 500 ωρών σε επιχειρήσεις, με δυνατότητα μετατροπής της Πρακτικής Άσκησης σε σταθερή απασχόληση μετά τη ολοκλήρωση του Προγράμματος
-Εξετάσεις Πιστοποίησης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024.
-Εκπαιδευτικό επίδομα 2.600 €

Ποιοι Ωφελούνται
23.000 άνεργοι εκ των οποίων:
13.800 απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
9.200 απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας (ΙΕΚ) και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΤΕΙ και ΑΕΙ)

Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Κάτοχοι δελτίου ανεργίας σε ισχύ
Ηλικία 29-64 ετών (γεννηθέντες 01.01.1952 – 31.12.1987)

Κριτήρια Επιλογής
-Το συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό φορολογικού έτους 2015
-Ο χρόνος ανεργίας
-Η προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου