22.9.16

Άγιος Φωκάς - Άγιος Φωκάς ο κηπουρός

Άγιος Φωκάς


Ιερομάρτυρας της Χριστιανικής Εκκλησίας, η μνήμη του οποίου τιμάται στις 22 Σεπτεμβρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Φωκάς.

Ο Φωκάς ήταν επίσκοπος Σινώπης και μαρτύρησε επί ρωμαίου αυτοκράτορα Τραϊανού (98-117).

Απολυτίκιο

Εκ βρέφους του Πνεύματος, οφθείς δοχείον λαμπρόν, θαυμάτων επλούτησας, την παρ’ αυτού δωρεάν, Φωκά Ιερώτατε, όθεν ιερουργήσας, τω Σωτήρι οσίως, έπιες εν αθλήσει, το ποτήριον τούτου, ω πρέσβευε δεόμεθα, υπέρ των ψυχών ημών.

Άγιος Φωκάς ο κηπουρός


Μάρτυρας της Χριστιανικής Εκκλησίας, η μνήμη του οποίου τιμάται στις 22 Σεπτεμβρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Φωκάς.

Ο Φωκάς καλλιεργούσε τα κτήματά του του στη Σινώπη του Πόντου, γι’ αυτό και ονομάζεται Φωκάς ο κηπουρός. Από τα εισοδήματά που αποκόμιζε ανέπτυσσε φιλανθρωπική δράση. Καταγγέλθηκε στις αρχές του τόπου του για τη χριστιανική του πίστη και αποκεφαλίστηκε.


ΠΗΓΗ: Σαν Σήμερα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου