3.9.16

Αγία Φοίβη


Διακόνισσα στην υπηρεσία του Απόστολου Παύλου. Η μνήμη της εορτάζεται στις 3 Σεπτεμβρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν η Φοίβη και ο Φοίβος.

Η Φοίβη ήταν η κομίστρια της προς Ρωμαίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου, την οποία παρουσιάζει ως «αδελφήν και διάκονον της εκκλησίας της εν Κεγχρεαίς» (Ρωμ. ιστ΄1-2).

Απολυτίκιο

Συνόμιλος του Παύλου και διάκονος ένθεος, της ενδιαφέροντα Κεγχρεαίς Εκκλησίας του Θεού έχρημάτισας, ώ Φοίβη ως θεράπαινα Χριστού, και πλήρης ουρανίων αρετών διά τούτο σε ενδιαφέροντα ύμνοις πνευματικοίς, τιμώμεν άνακράζοντες δόξα τω σε δοξάσαντι Χριστώ, δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τω χορηγούντι διά σου, ήμίν τα κρείττονα.


ΠΗΓΗ: Σαν Σήμερα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου